Οι μετεγχειρητικοί κηδεμόνες χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της σπονδυλικής στήλης μετά από εγχειρήσεις.

metegx1   metegx2  metegx3  metegx4

    metegx5          metegx6         metegx7         metegx8