Σημασία

Πελματογράφημα είναι η εξέταση που επιτρέπει στον θεράποντα γιατρό ή φυσικοθεραπευτή να διαγιγνώσκει έγκαιρα καταστάσεις που σχετίζονται με παθήσεις πελμάτων και σπονδυλικής στήλης. Πέρα, όμως, από τα κλασικά προβλήματα των ποδιών ή της σπονδυλικής στήλης, το πελματογράφημα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διάγνωση των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του έχει γενικευθεί και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια της σύγχρονης Ορθοπεδικής.

Ενδείξειςpelmatografhma1

Το πελματογράφημα βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου ορθωτικού πέλματος για τον κάθε ασθενή. Ποιες, ωστόσο, είναι οι ενδείξεις εκείνες που πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη προκειμένου να ζητήσουμε τη διεξαγωγή της εξέτασης; Παραθέτουμε τις πιο συχνές:

  • Ανισοσκελία
  • Διαβήτης
  • Εγκυμοσύνη
  • Βλαισοπλατυποδία
  • Κάλοι
  • Αθλητικοί τραυματισμοί
  • Πτώση μεταταρσίου
  • Οσφυαλγία
  • Σκολίωση
  • Κοιλοποδία

 

Πελματογράφος και πελματογράφημα

Ο πελματογράφος αποτελεί μια ψηφιακή πλατφόρμα με αισθητήρες που καταγράφουν τις πιέσεις των πελμάτων τόσο εν στάσει όσο και εν κινήσει. Συνδέεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναλύει δεδομένα που σχετίζονται με την φόρτιση, το κέντρο βάρους και τις φάσεις στήριξης και αιώρησης κατά τη βάδιση, παρέχοντας αντικειμενικά και όχι εμπειρικά αποτελέσματα. Έτσι, αναγνωρίζονται τυχόν παθήσεις του ποδιού και αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια στο πελματογράφημα.
 
Διαδικασία

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο στάδια, το στατικό και δυναμικό πελματογράφημα. Το πρώτο εξετάζει την κατανομή, την εντόπιση και το μέσο όρο της πίεσης που ασκείται στα κάτω άκρα. Έτσι, υπολογίζονται οι αποστάσεις, οι γωνίες και οι επιφάνειες στήριξης και καταμετράται η σταθερότητα του εξεταζόμενου, ο οποίος στέκεται όρθιος. Στη δεύτερη φάση της εξέτασης, το δυναμικό πελματογράφημα, αναλύεται ο βηματισμός, το γράφημα φόρτισης και η μέγιστη πίεση που ασκεί το σωματικό βάρος. Ο εξεταζόμενος βαδίζει πάνω σε ειδική πλατφόρμα με σταθερό ρυθμό και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταγράφει τα αποτελέσματα της κατανομής των πιέσεων που ασκούνται.
 
Ορθοπεδικά πέλματα

Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή ορθοπεδικών πελμάτων για τους ασθενείς πραγματοποιείται κατόπιν ανάλυσης των αποτελεσμάτων του πελματογραφήματος. Τα ειδικού τύπου πέλματα αυτά, γνωστά και ως ορθωτικά, προσφέρουν υποστήριξη και αποκαθιστούν τη φυσική θέση του ποδιού. Έτσι, οι όποιες ανωμαλίες αντισταθμίζονται και η διόρθωση της στάσης του σώματος ανακουφίζει τον ασθενή από τον πόνο. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε το εξής: τα ορθοπεδικά πέλματα δεν είναι κοινά με τα πέλματα του εμπορίου. Κατασκευάζονται εξατομικευμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε ασθενούς με σκοπό να βελτιώνουν την εμβιομηχανική των ποδιών. Ως προς το χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιούνται, οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε ο ασθενής να ελέγχει την κούραση και τον πόνο που αισθάνεται.